Nieuws
30-07-2017

Heeft U interesse...

Om ook bij ons te komen schilderen, bel dan Ton Poppelier, tel. 070-3247284 of stuur een mail naar Info@denoyenseschool.nl. Op termijn komt er weer een plaats vrij.

Nieuwe Leden van De Noyense School

Per 1 januari 2016 is Celine Michel lid geworden. Zij neemt de plaats in van Madeleine. Per 15 april is Marianne Breedijk lid geworden zij neemt de plaats in van Loes Poppelier. De website wordt aangepast.

Expositie's

Van 3 november t/m/ 1 december 2016 exposeerde Ton Poppelier in het "Wapen van Warmond" te Warmond met zijn serie "Jazzlegends"

Van 28 juli t/m 29 september 2017 exposeert de Noyense School in het Grand Café "de Oude School"in Warmond.

Open atelier 2016

Gedurende het weekend 17 en 18 september 2016 mei was weer het moment om het publiek te laten zien waar wij ons zoal mee bezig houden in ons atelier. Het was weer een groot succes!