Wouter de Bruijne

Wouter de Bruijne

Wouter de Bruijne heeft aanvankelijk tekenles gekregen van Bram Labordus , waarna hij tevens onderwijs kreeg in allerlei technieken,zoals aquarel,olieverf, acryl en etsen. Bij Leny Noyen kreeg hij 2 jaar onderwijs in het aquarelleren. Daarna bezocht hij de Kleine Academie van Patricia Rang in Voorschoten waar hij leerde werken " en plein air" Tenslotte bezocht hij 2 jaar Ars et Aemula en volgde een cursus schilderen bij Wim Hoogstraten. Hoewel zijn voorkeur uitgaat naar het "vlugge werk" zoals bij ingekleurde pentekeningen en aquarel op papier heeft hij de laatste tijd meer rust gekregen voor het echte schilderen en hoopt dat op de Noyense School verder uit te kunnen oefenen.

Opleiding

  • Cursus schilderen bij Wim Hoogstraten
  • Kleine Academie van Patricia Rang
  • 2 jaar aquarareleren bij Leny Noyen
  • Teken- acryl- olieverf- en etsles bij Bram Labordus

Individuele exposities

  • Vredeskerk in Leiden
  • Huisartsenpraktijk Birnie-Schaaf in Leiden

Meer informatie

Wouter is per e-mail te bereiken via w_debruijne@hetnet.nl

Titel: volgt
Techniek: volgt
Formaat: volgt x cm
Prijs: volgt €

Titel: volgt
Techniek: volgt
Formaat: volgt x cm
Prijs: € volgt

Titel: volgt
Techniek: volgt
Formaat: volgt x cm
Prijs: € volgt

Titel: volgt
Techniek: volgt
Formaat: volgt x cm
Prijs: € volgt

Titel: volgt
Techniek: volgt
Formaat: volgt x cm
Prijs: € volgt